24/6/08

Jornades Aqualung 31 - 05 - 08

La botiga de material d'esport d'aventura Blue Sea Sub va organitzar al Centre de busseig Diving Center Fornells unes jornades de prova de material Aqualung. Jo vaig provar l'Ordinador D6, una màscara, i el regulador Mikron (una passada de regulador).

En aquesta immersió, vaig trobar per primera vegada una llagosta (i ben grosseta que era). Tmabé vàrem veure uns anfossos molt grossos, però ja no els vaig fotografiar, ja que no me trobava molt bé i vaig haver de sortir abans de l'aigua (era sa segona immersió). Després vàrem quedar a dinar un poquet per Fornells. Sa foto de grup:La colección entera: Jornades Aqualung 31 - 05 - 08

Moonpool 16 - 05 - 08

Aquesta immersió fou de ses darrers que vaig fer es mes de maig. És a n'es Cap d'en Font, probant es macro de sa càmara. S'intenció era anar a fer nudis, però no varen surtir prou bé. Una mostra:
La colección entera: Moonpool 16 - 05 - 08

1a trobada de Bussejadors 27 - 06 - 08

Aquesta és sa immersió que vaig fer per primera vegada a s'Ocean Diver. Forem uns 80 bussejadors de tota Menorca que ens trobarem a Cala en Porter, a Los Barriles, i embarcarem al Don Joan per dirigir-nos cap a l'Ocean. Es feren uns 4 grups de bussejadors per devallar a veure s'Ocean. A jo me va tocar amb es darrer grup. Després de s'immersió, i de tornada a los Barriles, es va fer una paella (Casa de València) per dinar, i després uns sortejos de material cedit per la tenda de busseig Blue Sea Sub.
Com a nota, una foto que varen fer al meu grup mentre devallavem, ha sortit publicada a un suplement d'una revista de tirada nacional (Buceadores).

Foto a Buceadores (jo som es de davant, que té sa càmara en sa mà).


Imatge de s'immersió:
La colección entera: Diada submarina 27 - 04 - 08

Pont d'en Gil 26 - 04 - 08

Es mateix dia que vàrem fer s'immersió a nes Malakoff, després de dinar, vàrem anar a fer sa cova des Pont d'en Gil. Aquesta l'havia feta ja una vegada. Una passada de cova!!
La colección entera: Pont d'en Gil 26 - 04 - 08

Malakoff 26 - 04 - 08

En aquesta immersió mus vam ajuntar una dotzena de bussejadors i vàrem fer una doble, i tot es dia per dins la mar. Ens vàrem trobar a Cala Galdana per tirar dues barques. Vàrem partir cap al Malakoff. Jo era sa primera vegada que hi anàva, i esteia un poc a l'expectativa de lo que seria aquella immersió. Sa veritat, és indescriptible. Vaig fer algunes fotos (quan vaig veure ses fotos me vaig fixar que duia es flash mal colocat, i no tenen molt bon color. Weno, aquí teniu una mostra:La colección entera: Malakoff 26 - 04 - 08

Actualitzacions

Weno, des de sa darrera vegada que vaig posar una immersió ha passat ja molt de temps... He estrenat càmara i carcassa (amb flash extern); he fet una exposició (açò si que ho vaig posar); he assistit a sa primera concentració de bussejadors de Menorca (vaig posar es cartell que ho anunciava); he baixat per primera vegada a nes Malakoff i a s'Ocean Diver; he participat a unes Jornades d'Aqualung a Fornells;...

Anirem per parts:

Primer s'estreno de sa nova càmara i carcassa. Açò des reflex és una passada, no hi ha retard a n'es dispar, es flash extern ajuda molt a il·luminar bé ses fotos (però que difícil que és de colocar)... Un bon entreteniment. Una mostra de sa primera immersió amb sa nova càmara:

Weno, desde la última vez que escribí algo de una inmersión ha pasado ya mucho tiempo... He estrenado cámara i carcasa (con un flash externo); he hecho una exposición (esto si que lo anuncié); he asistido a la primera concentración de buceadores de Menorca (también puse el cartel que lo anunciaba); he bajado por primera vez al malakoff y al Ocean Diver; he participado a unas jornadas de Aqualung en Fornells...

Por partes:

Primero el estreno de la nueva cámara y carcasa. Esto de la reflex es una pasada, no hay retardo de disparo, el flash externo ayuda a iluminar bien las fotos (pero es muy difícil de colocar)... Un buen entretenimiento. Una muestra de la primera inmersión con la nueva cámara:La colección entera: Formatge Suís 25 - 04 - 08