2/12/07

Excavació arqueològica submarina 02 - 12 - 07

Avui he participat en una excavació arqueològica submarina. No m'he enduit la càmera, ja que no sabia molt bé on anava, ni què s'hauria de fer. Ha estat per Binisafulla, i hem estat uns 8 participants voluntaris més dos arqueòlegs. S'ha delimitat una zona d'excavació al voltant d'un vaixell greco-romà (+ o - S.IV AC) que es va trobar en aquestes aigües (ara per raons de seguretat i de conservació torna a estar tapat), i el que fèiem era cercar coses que poguessin ajudar a trobar altres vaixells enfonsats en aquest lloc.

Hem arribat a Binisafulla, i ens han explicat amb què consistirà el treball, amb les precaucions que hem de respectar, possibles problemes que poden sorgir,... Hem fet dos grups de 4 més un arqueòleg i hem baixat per torns. A mi m'ha tocat baixar amb el primer grup.

Hem hagut de dur a connectar al compressor les mànegues d'extracció que hem emprat. Aquí hi ha hagut el primer imprevist. Una de les mangueres que anava de la mànega al compressor era massa curta, i no la podíem estirar fins al lloc on s'havia d'aspirar. Hem muntat la segona, i aquesta si era prou llarga. Com que en principi havíem de fer feina per parelles en cada màniga, hem estat els 4 i l'arqueòleg a la mateixa màniga, i l'hem utilitzada per torns.

L'aigua avui estava a uns 18º, no es que sigui molt freda, però aturats com estàvem, de cada vegada més augmentava el fred. Passats uns 40 minuts d'extracció i sense trobar res més que cucs, sediments i arena, m'ha tocat utilitzar la màniga.

Quan l'he agafada m'envoltava un núvol d'arena, no veia res. He anat dirigint així com podia, sense saber molt bé què estava aspirant, i a poc a poc l'arena s'ha anat dispersant. Han estat uns 10 minuts (o tal vegada no tant) amb sa màniga, però durant aquell temps, ha estat molt satisfactori, molt emocionant... I si trobava alguna cosa? Sortiria res important d'allà davall?

La resposta ha estat no, però l'experiència l'inoblidable. Quan sortiem, el segon grup ja entrava, i anaven a cercar a un altre lloc.

Ha estat la meva primera excavació arqueològica submarina, però esper que no la darrera. En principi ens han tornat a convidar per dijous, divendres i dissabte, que es quan acaba l'excavació. Ja veurem si m'ho puc combinar i anar a cercar més "tresors".


Hoy he participado en una excavación arqueológica submarina. No he llevado la cámara, ya que no sabía muy bien donde iba, ni qué se debería hacer. Hemos estado por Binisafulla, y hemos sido unos 8 participantes voluntarios más dos arqueólogos. Se ha delimitado una zona de excavación alrededor de un barco greco-romano (+ o - S.IV AC) que se encontró en estas aguas (ahora por razones de seguridad y de conservación vuelve a estar tapado), y lo que hacíamos era buscar restos que pudieran ayudar a encontrar otros barcos hundidos en este lugar.

Hemos llegado A Binisafulla, y nos han explicado con qué consistirá el trabajo, con las precauciones que debemos respetar, posibles problemas que pueden surgir,... Hemos hecho dos grupos de 4 más un arqueólogo y hemos bajado por turnos. A mí me ha tocado bajar con el primer grupo.

Hemos llevado a conectar al compresor las mangas de extracción que hemos utilizado. Aquí ha surgido el primer imprevisto. Una de las mangueras que iba de la manga al compresor era demasiado corta, y no la podíamos estirar hasta el lugar dónde se debía aspirar. Hemos montado la segunda, y esta si era lo suficiente larga. Como que en principio debíamos hacer el trabajo en parejas en cada manga, al final hemos sido los 4 y el arqueólogo en la misma manga, y la hemos utilizada por turnos.

El agua hoy estaba a unos 18º, no es que sea muy fría, pero parados como estábamos, de cada vez más aumentaba el frío. Pasados unos 40 minutos de extracción y sin encontrar nada más que gusanos, sedimentos y arena, me ha tocado utilizar la manga.

Cuando la he cogido me rodeaba una nube de arena, no veía nada. He ido dirigiendo así como podía, sin saber muy bien qué estaba aspirando, y lentamente la arena se ha ido dispersando. Han sido unos 10 minutos (o tal vez no tanto) con la manga, pero durante aquel tiempo, ha sido muy satisfactorio, muy emocionante... Y si encontraba algo? Saldría algo importante de allí debajo?

La respuesta ha sido no, pero la experiencia es inolvidable. Cuando salíamos, el segundo grupo ya entraba, e iban a buscar en otro lugar.

Ha sido mi primera excavación arqueológica submarina, pero espero que no la última. En principio nos han vuelto a invitar por jueves, viernes y sábado, que es cuando acaba la excavación. Ya veremos si me lo puedo combinar e ir a buscar más "tesoros".


Josep

Formatge Suïs 30 - 11 - 07

Divendres vaig tornar a anar a fer una immersió. Va ser al formatge suïs una altra vegada, ja que el temps no donava per molt més (així i tot encara hi vàrem trobar un poc de corrent). Va ser una immersió tranquila, on el més destecable va ser la vaqueta suïssa que vaig trobar just a una entrada de la cova principal. Pel demés, va ser una immersió bastant normal.

El viernes hice otra inmersión. Fue en el queso suizo, otra vez, ya que el tiempo no daba para mucho más (y aún así habia un poco de corriente). La inmersión fue muy tranquila, donde lo más destacable es la vaquita suiza que encontré en una de las entradas de la cueva principal. Por lo demás, todo fue bastante normal.


La foto:


Com a llums de neó et balanceges dins la mar.


La colección entera: Formatge Suïs 30 - 11 - 07