24/10/12

Formatge Suís 22 - 09 - 12

Immersió típica al Formatge Suís. Immersió molt tranquila de més de 60 minuts, on hi vam trobar moltíssima vida i espècies que encara no havia vist mai, concretament dues de crancs. Un l'he identificat, però no s'altra. Esper que disfruteu amb les fotos!

Inmersión típica en el Formatge Suís (Queso Suizo). Fue una inmersión muy tranquila de más de 60 minutos donde encontramos muchísima vida y especies que nunca había visto, concretamente dos de cangrejos. Finalmente, una la he identificado, pero no la otra. Espero que disfruteis de las fotografías!


Sa col·lecció: Formatge Suís 22-09-12

22/10/12

Formatge Suís 28 - 08 - 12

Finalitzant ja s'estiu i una altra vegada a Menorca (juliol i part de s'agost no vaig ser a s'illa) vaig retornar amb ses immersions i sa fotografia submarina. En aquesta ocasió, i per no perdre sa costum, vaig anar a Cala Morts, a fer sa immersió des Formatge Suís. Com que no hi havia molta vida per defora de sa cova, vaig començar a fer fotos de s'interior. És una fotografia que m'ha quedat pendent, i que vull preparar per fer més endavant. Aquí us deix una mostra d'aquestes fotos interiors i l'enllaç a la resta de fotografies.

Finalizando ya el verano y otra vez en Menorca (julio y parte del agosto no estuve en la isla) retomé las inmersiones y la fotografía submarina. Esta vez, y para no perder la costumbre, fui a Cala Morts, para hacer la inmersión del Queso Suizo. Como no había mucha vida fuera de la cueva, empecé a fotografiar el interior. Es una fotografia que me queda pendiente y que quiero preparar para hacer más adelante. Aquí os dejo una muestra del interior y un enlace al resto de fotografías.

Esper que us agradin!!


Sa col·lecció: Formatge Suís 28-08-12