11/11/07

Cap d'en Font 11 - 11 - 07

Hola a tothom!!

Avui he tornat a repetir per sa mateixa zona, a n'es Cap d'en Font, però en un altre lloc. Ha estat una immersió bastant tranquila, i amb bastanta vida. Hem trobat diverses morenes, un cap roig, un nudibranqui, entre moltes altres coses... A sa sortida, havia augmentat sa corrent, hi havia oscilacions de quasi 2 metres. Una imatge:

Hola a todos!!
Hoy he vuelto a repetir por la misma zona, Cap d'en Font, pero en otro sitio. Ha sido una inmersión bastante tranquila, y con bastante vida. Hemos encontrado algunas morenas, un cabracho, un nudibranquio, entre muchas otras cosas... A la salida, ha habido un aumento de la corriente, con oscilaciones de casi dos metros. Una imagen:
Amagada dins els forats, vigiles tot el que passa.

La colección entera: Cap d'en Font 11 - 11 - 07

10/11/07

09 - 11 - 07 Llosa de ses Salines

Aquí esteim una altra vegada!
Degut a nes ventet que ha fet, hem decidit anar cap al sur. El nord segurament devia estar impracticable. Hem anat a n'es Cap d'en Font. I hem fet una immersió que no havia fet mai. Envers d'anar cap a ses coves, hem sortit cap a s'arenal que hi ha davant l'entrada, per veure si començavem a trobar mantes. Jo vaig trobar una rajada, i només li vaig poder fotografiar un ull, s'altre li havien arrebassat. Qui? Un altre peix? Un pescador amb un fusell? No ho se. Aquí teniu una foto de s'ull que li queda.

Aquí estamos otra vez!
Debido al viento que ha hecho, decidimos ir al sur. EL norte seguramente debía estar impracticable. Hemos ido al Cap d'en Font. Hemos hecho una inmersión que no había hecho nunca. En lugar de ir hacia las cuevas, hemos salido al arenal que hay enfrente de la entrada, para ver si ya se encontraban mantas. Yo encontré una raya, i solamente le pude fotografiar un ojo, el otro se lo habían arrancado. ¿Quién? ¿Otro pez? ¿Un pesacdor con su fusil? No lo se. Aquí está la foto de su ojo.
Amb l'ull vigilant dels perills que t'envolten.

La colección entera: Llosa de ses salines 09 - 11 - 07