22/7/15

Juny

El passat mes de juny he estat aprofitant el bon temps per fer immersions, majoritàriament en el Formatge suís. Degut a que tenia el macro espatllat i enviat a reparar, només emprava el gran angular per fer totes les immersions.


El pasado mes de junio he estado aprovechando el buen tiempo para hacer varias inmersiones, mayoritariamente en el Queso suizo. Debido a que tenía el macro averidado y mandado a reparar, solo utilizava el gran angular en todas las inmersiones.


Esper que les difruteu!
Sa col·lecció sencera: Vàries del mes de juny

11/5/15

Formatge Suís 06 - 05 - 2015

Després de la passejada pel sud est asiàtic, torn amb fotos del fons menorquí. Aquesta va ser la segona immersió després de provar la carcassa per assegurar que no hi havia problemes.

En aquesta immersió vam trobar espècies poc normals com la vaqueta suïssa o un parell d'espets. També vam veure un parell de vaques com seguien un pop, o com un anfós seguia també al mateix pop.

Va ser una immersió ben entretinguda!

Después del paseo por el sud este asiático, vuelvo con fotos del fondo menorquín. Esta fue la segunda inmersión después de probar la carcasa para asegurar que no había problemas.

En esta inmersión encontramos especies poco usuales como la vaquita suiza o un par de espetones. También vimos un pare de vacas siguiendo un pulpo, o como un mero seguía al mismo pulpo.

Fue una inmersión entretenida!


Sa col·lecció sencera: Formatge Suís 06 - 05 - 2015

8/4/15

Okikawa Maru, Coron 06 - 03 - 2015

Aquest va ser el segon derelicte que vam bussejar. Òbviament està a menor profunditat. La màxima és a 26, però nosaltre no vam passar dels 22. Aquest, l'atractiu es passejar pels arcs que encara hi queden i per dins les bodegues on encara hi queden restes del petroli que transportava. L' Okikawa Maru (o Okigawa Maru) transportava petroli i abastia a la resta de vaixells.

La visibilitat en aquest lloc era igual que a l'anterior, amb la particularitat que a més en aquest hi havia bastanta corrent. En aquest vaixell es possible veure restes de jaquetes japoneses i una bota. L'únic reconeixible és la bota.

Este fue el segundo pecio que buceamos. Obviamente está a menor profundidad. La máxima es 26m, pero nosotros no pasamos de 22. En este pecio, el atractivo es pasear por los arcos del puente de mando y por dentro de las bodegas, donde aún se pueden ver (desaconsejan tocar) restos del petróleo que transportaba. El Okikawa Maru (o Okigawa Maru) transportaba petróleo para abastecer al resto de barcos.

La visibilidad en este lugar era igual que en el anterior, con la particularidad que además en este había bastante corriente. En este barco es posible ver restos de chaquetas japonesas y una bota. Lo único reconocible es la bota.

Esper que us agradin!


Enllaç a la col·lecció sencera: Okikawa Maru, Coron 06 - 03 - 2015

19/3/15

Akitsushima, Coron 06 - 03 - 15

Xerrar de Coron és xerrar de derelictes. Concretament dels 10 derelictes japonesos enfonsats durant la segona guerra mundial. La gran majoria eren vaixells mercants, per abastir a altres vaixells, excepte un: l'Akitsushima. L'Akitsushima era un porta hidroavions. I aquest és el primer que vam bussejar. Es troba en una profunditat màxima de 36m. 

Hablar de Coron es hablar de pecios. Concretamente de los 10 pecios japoneses hundidos durante la segunda guerra mundial. La gran mayoría eran barcos mercantes, para abastacer a otros barcos, excepto uno: el Akitsushima. El Akitsushima era un portahidroaviones. Y este es el primero que buceamos. Se encuentra en una profundidad máxima de 36m.

(Imatge extreta de http://www.modelshipgallery.com Hi ha moltes més fotografies de la maqueta)

Nosaltres vam anar a 35m, sortint del derelicte seguint la gran grua que emprava per posar els hidroavions a la mar. Després ens vam endinsar dins les seves bodegues. Vam entrar per una gran obertura que té en el lloc on hi va l'hidroavió i vam sortir per un altre forat produit per les explosions. 

Bussejar entre vaixells, i més concretament entre vaixells que formen part de la història, me fa sentir interès per la seva història, pel que va passar i per què. Si va ser un enfonsament fortuit o provocat; si hi va haver víctimes;... no és només disfrutar de la immersió, es conèixer més on me summergesc.

La visibilitat en aquest lloc és escasa i fa dificil fotografiar grans superfícies del derelicte. Vaig fotografiar uns canons que encara tenen un projectil a damunt, i part de l'estructura de la grua. També els forats provocats per les explosions. 


Nosotros bajamos hasta los 35m, saliendo del pecio, siguiendo la grua que utilizaban para poner el hidroavión al agua. Después entramos en sus bodegas. Entramos por una gran apertura en el lugar donde iba colocado el hidroavión y salimos por otro agujero producido por las explosiones.

Bucear entre barcos y más concretamente entre barcos que forman parte de la história, me hace sentirespecial interés por su história, por lo que pasó y por qué.Si fue un hundimiento fortuito o intencionado; si hubo víctimas;... No es solo disfrutar de la inmersión, es conocer mejor donde me sumerjo.

La visibilidad en este lugar es escasa i hace dificil fotografiar grandes superficies del pecio. Yo fotografié unos cañones que tienen aún un proyectil encima, y parte de la estructura de la grua. También los agujeros provocados por las explosiones. Esper que us agradin!


Enllaç a la col·lecció sencera: Akitsushima, Coron 06 - 03 - 2015

Lighthouse, Malapascua 02 - 03 - 2015

A Malapascua, el famós són els taurons. I els vaig veure! Però desgraciadament no en vaig poder fer cap fotografia. Era fosc, sense flash, poca visibilitat i els taurons no eren molt aprop. Només un es va atracar el suficient, però estava absort contemplant com es passejava davant nostre. Així que el vespre me vaig dedicar a un dels altres motius pels quals havia anat a Malapascua, els peixos Mandarins. Des de la primera vegada que els vaig veure, m'ha fet moltes ganes verure-los i fotografiar-los. I a Malapascua vaig tenir l'oportunitat. A lo millor no acompanyat del millor equip, ja que crec que un gran angular no és el millor objectiu per fotografiar-los, però ho vaig apanayar. Aquí us deixo un resum de mes de 30 minuts de disfrutar amb els peixos Mandarins, i el seu aparellament.

En Malapascua, lo famoso son los tiburones. Y los vi! Pero desgraciadamente no pude hacer ninguna foto. Estaba oscuro, sin flash, poca visibilidad y los tiburones no estaban muy cerca. Solamente uno se acercó lo suficiente, pero yo estaba completamente absorto mirando como se paseaba delante nuestro. Así que al atardecer me dediqué a otro de los motivos por los que había ido a Malapascua, los peces Mandarines. Desde la primera vez que los vi, me hacía muchas ganar verlos y fotografiarlos. En Malapascua tuve la oportunidad. A lo mejor no acompañado del mejor equipo, ya que creo que un gran angular no es el mejor objetivo para fotografiarlos, pero lo apañé. Aquí os dejo un resumen de más de 30 minutos de disfrutar con los peces Mandarines y su apareamiento.

Esper que us agradin!


Enllaç a la col·lecció sencera: Lighthouse, Malapascua 02 - 03 - 2015

11/2/15

Tongo 07 - 02 - 2015

Tongo va ser la segona immersió a Moalboal. Realment no va tenir res a veure amb la primera. Aquí no hi vam trobar tanta vida. No va ser una immersió tan entretinguda com la primera, però va ser interessant. Just entrar a l'aigua una tortuga ben davant nostre. La immersió va començar i acabar de la mateixa manera, amb tortugues!

Tongo fue la segunda inmersión en Moalboal. Realmente no tuvo nada que ver con la primera. En esta no encontramos tanta vida. No fue una inmersión tan entretenida como la primera, pero fue interesante. En el momento justo de empezar la inmersión, una tortuga en frente nuestro. La inmersión empezó y terminó de la misma manera, con tortugas!Sa col·lecció sencera: Tongo 07 - 02 - 2015

Pescador Island 07 - 02 - 2015

Finalment un dels llocs famosos de Filipines. Després de no haver pogut anar a Apo Island degut a un tifó o tormenta tropical durant les vacances de Nadal, el passat cap de setmana vam decidir fer una escapada a un dels llocs més famosos de Filipines per bussejar, Moalboal. Possiblement Moalboal estigui dins els 5 més famosos de Filipines. I no és per menys. En aquest lloc és possible veure grans bancs de peixos, o taurons martell. Nosaltres no vam tenir aquesta sort, amb només dues immersions, era un poc mal de fer. Però així i tot, va valer molt la pena. De moment és el lloc on més hem disfrutat bussejar. Una gran quantitat de vida, moltes tortugues i camps de corall immensos.

Finalmente uno de los sitios famosos de Filipinas. Después de no haber podido ir a Apo Island debido a un tifón o tormenta tropical durante las vacaciones de Navidad, el pasado fin de semana decidimos hacer una escapada a uno de los 5 sitios más famoses de Filipinas. Y no es para menos. En este lugar es posible ver grandes bancos de peces o tiburones martillo. Nosotros no tuvimos esa suerte, solamente con dos inmersiones era un poco difícil. Aun así, valió la pena. De moment es el sitio donde más hemos disfrutado bucear. Una gran cantidad de vida, muchas tortugas y campos de coral inmensos.


Sa col·lecció sencera: Pescador Island 07 - 02 - 2015

8/2/15

Black forest, Balicasag island 25 - 01 - 2015

Aquesta va ser la segona immersió del dia. Aquí, quan es fa una sortida, normalment, és per fer dues immersions. Òbviament es pot escollir fer-ne una, però normalment has d'esperar igualment a que acabi la segona. I esperar per esperar, val més aprofitar!
Aquesta immersió era a la mateixa illa, diferent lloc, però mateixes coses. Una altra gran immersió. Amb ganes de moltes més!

Esta fue la segunda inmersión del dia. Aquí, cuando se hace una salida, normalmente, es para hacer dos inmersiones seguidas. Por supuesto se puede escoger hacer solamente una, pero normalmente tienes que esperar a que termine la segunda. Entonces, esperar por esperar, vale más aprovechar!
Esta inmersión era en la misma isla, diferente sitio, pero mismas cosas. Otra gran inmersión. Con ganas de muchas más!

Esper que les disfruteu!


Enllaç a sa col·lecció sencera: Black Forest, 25 - 01 - 15

Marine Sanctuary, Balicasag Island 25 - 01 - 15

Aquesta va ser una immersió molt especial. Durant aquesta immersió vam veure unes 5 o 6 tortugues. De cada vegada me sorpren més la quantitat de vida i diversa que trobam. Crec que fins al moment, aquesta és la millor immersió que he fet a Filipines!

Esta fue una inmersión muy especial. Durante esta inmersión vimos unas 5 o 6 tortugas. En cda inmersión me sorprende más la cantidad de vida y diversa que encontramos. Creo que hasta ahora esta ha sido la mejor inmersión que he hecho en Filipinas. 

Esper que les disfruteu!


Sa col·lecció sencera: Marine Sanctuary 25 - 01 - 2015

19/1/15

Shangrila 11 - 01 - 2015

Aquesta va ser la segona immersió del dia. En aquesta immersió podem destacar la gran quantitat de corall que hi ha i com a annècdota un barquet enfonsat. No és que sigui molta cosa, però així almanco aporta interès a la immersió. Els peixos eren els de sempre, destacant el peix escorpí.

Esper que us agradin!

Esta fue la segunda inmersión del día. En esta inmersión se puede destacar la gran cantidad de coral que hay y como anécdota, una barca en el fondo. No es que sea gran cosa, pero así, almenos, aporta interés a la inmersión. Los peces, los de siempre, destacando el pez escorpión.

Espero que os gusten!Sa col·lecció sencera: Shangrila 11 - 01 - 2015

11/1/15

Kon-Tiki 11 - 01 - 2015

Després de dos mesos per Filipines i 5 immersions, he fet una immersió amb càmara. Sa veritat és que aquests dos mesos es temps no ha acompanyat gaire: tifons, tormentes tropicals... Això significa caps de setmana tancats "sense sortir".

Avui, hem anat a fer una immersió doble on hem vist molta vida tiranta entre petita i diminuta. Jo anava amb el gran angular (i serà l'objectiu que m'acompanyarà durant tot el viatge), i he intentat fer alguna que altra foto decent. Algunes han quedat mitjanament bé, tenint en compte que ha estat una immersió amb corrent i no més de 3 o 4 metres de visibilitat, i sense sol. Però la hem ben disfrutada!

Después de dos meses por Filipinas y 5 inmersiones, he hecho una inmersión con cámara. La verdad es que durante estos dos meses el tiempo no ha acompañado casi: tifones, tormentas tropicales... Esto significa fines de semana encerrados "sin salir".

Hoy hemos hecho una inmersión doble, donde hemos visto mucha vida pequeña y diminuta. Yo llevaba puesto el gran angular (y será el objetivo que me acompañará durnte todo el viaje), y he intentado hacer alguna que otra foto decente. Algunas han quedado medianamente bien, teniendo en cuenta que ha sido una inmersión con corriente y con no más de 3 o 4 metros de visibilidad y sin sol. Pero la hemos disfrutado!Àlbum sencer: Kon-Tiki 11 - 01 - 2015