2/12/07

Excavació arqueològica submarina 02 - 12 - 07

Avui he participat en una excavació arqueològica submarina. No m'he enduit la càmera, ja que no sabia molt bé on anava, ni què s'hauria de fer. Ha estat per Binisafulla, i hem estat uns 8 participants voluntaris més dos arqueòlegs. S'ha delimitat una zona d'excavació al voltant d'un vaixell greco-romà (+ o - S.IV AC) que es va trobar en aquestes aigües (ara per raons de seguretat i de conservació torna a estar tapat), i el que fèiem era cercar coses que poguessin ajudar a trobar altres vaixells enfonsats en aquest lloc.

Hem arribat a Binisafulla, i ens han explicat amb què consistirà el treball, amb les precaucions que hem de respectar, possibles problemes que poden sorgir,... Hem fet dos grups de 4 més un arqueòleg i hem baixat per torns. A mi m'ha tocat baixar amb el primer grup.

Hem hagut de dur a connectar al compressor les mànegues d'extracció que hem emprat. Aquí hi ha hagut el primer imprevist. Una de les mangueres que anava de la mànega al compressor era massa curta, i no la podíem estirar fins al lloc on s'havia d'aspirar. Hem muntat la segona, i aquesta si era prou llarga. Com que en principi havíem de fer feina per parelles en cada màniga, hem estat els 4 i l'arqueòleg a la mateixa màniga, i l'hem utilitzada per torns.

L'aigua avui estava a uns 18º, no es que sigui molt freda, però aturats com estàvem, de cada vegada més augmentava el fred. Passats uns 40 minuts d'extracció i sense trobar res més que cucs, sediments i arena, m'ha tocat utilitzar la màniga.

Quan l'he agafada m'envoltava un núvol d'arena, no veia res. He anat dirigint així com podia, sense saber molt bé què estava aspirant, i a poc a poc l'arena s'ha anat dispersant. Han estat uns 10 minuts (o tal vegada no tant) amb sa màniga, però durant aquell temps, ha estat molt satisfactori, molt emocionant... I si trobava alguna cosa? Sortiria res important d'allà davall?

La resposta ha estat no, però l'experiència l'inoblidable. Quan sortiem, el segon grup ja entrava, i anaven a cercar a un altre lloc.

Ha estat la meva primera excavació arqueològica submarina, però esper que no la darrera. En principi ens han tornat a convidar per dijous, divendres i dissabte, que es quan acaba l'excavació. Ja veurem si m'ho puc combinar i anar a cercar més "tresors".


Hoy he participado en una excavación arqueológica submarina. No he llevado la cámara, ya que no sabía muy bien donde iba, ni qué se debería hacer. Hemos estado por Binisafulla, y hemos sido unos 8 participantes voluntarios más dos arqueólogos. Se ha delimitado una zona de excavación alrededor de un barco greco-romano (+ o - S.IV AC) que se encontró en estas aguas (ahora por razones de seguridad y de conservación vuelve a estar tapado), y lo que hacíamos era buscar restos que pudieran ayudar a encontrar otros barcos hundidos en este lugar.

Hemos llegado A Binisafulla, y nos han explicado con qué consistirá el trabajo, con las precauciones que debemos respetar, posibles problemas que pueden surgir,... Hemos hecho dos grupos de 4 más un arqueólogo y hemos bajado por turnos. A mí me ha tocado bajar con el primer grupo.

Hemos llevado a conectar al compresor las mangas de extracción que hemos utilizado. Aquí ha surgido el primer imprevisto. Una de las mangueras que iba de la manga al compresor era demasiado corta, y no la podíamos estirar hasta el lugar dónde se debía aspirar. Hemos montado la segunda, y esta si era lo suficiente larga. Como que en principio debíamos hacer el trabajo en parejas en cada manga, al final hemos sido los 4 y el arqueólogo en la misma manga, y la hemos utilizada por turnos.

El agua hoy estaba a unos 18º, no es que sea muy fría, pero parados como estábamos, de cada vez más aumentaba el frío. Pasados unos 40 minutos de extracción y sin encontrar nada más que gusanos, sedimentos y arena, me ha tocado utilizar la manga.

Cuando la he cogido me rodeaba una nube de arena, no veía nada. He ido dirigiendo así como podía, sin saber muy bien qué estaba aspirando, y lentamente la arena se ha ido dispersando. Han sido unos 10 minutos (o tal vez no tanto) con la manga, pero durante aquel tiempo, ha sido muy satisfactorio, muy emocionante... Y si encontraba algo? Saldría algo importante de allí debajo?

La respuesta ha sido no, pero la experiencia es inolvidable. Cuando salíamos, el segundo grupo ya entraba, e iban a buscar en otro lugar.

Ha sido mi primera excavación arqueológica submarina, pero espero que no la última. En principio nos han vuelto a invitar por jueves, viernes y sábado, que es cuando acaba la excavación. Ya veremos si me lo puedo combinar e ir a buscar más "tesoros".


Josep

Formatge Suïs 30 - 11 - 07

Divendres vaig tornar a anar a fer una immersió. Va ser al formatge suïs una altra vegada, ja que el temps no donava per molt més (així i tot encara hi vàrem trobar un poc de corrent). Va ser una immersió tranquila, on el més destecable va ser la vaqueta suïssa que vaig trobar just a una entrada de la cova principal. Pel demés, va ser una immersió bastant normal.

El viernes hice otra inmersión. Fue en el queso suizo, otra vez, ya que el tiempo no daba para mucho más (y aún así habia un poco de corriente). La inmersión fue muy tranquila, donde lo más destacable es la vaquita suiza que encontré en una de las entradas de la cueva principal. Por lo demás, todo fue bastante normal.


La foto:


Com a llums de neó et balanceges dins la mar.


La colección entera: Formatge Suïs 30 - 11 - 07

11/11/07

Cap d'en Font 11 - 11 - 07

Hola a tothom!!

Avui he tornat a repetir per sa mateixa zona, a n'es Cap d'en Font, però en un altre lloc. Ha estat una immersió bastant tranquila, i amb bastanta vida. Hem trobat diverses morenes, un cap roig, un nudibranqui, entre moltes altres coses... A sa sortida, havia augmentat sa corrent, hi havia oscilacions de quasi 2 metres. Una imatge:

Hola a todos!!
Hoy he vuelto a repetir por la misma zona, Cap d'en Font, pero en otro sitio. Ha sido una inmersión bastante tranquila, y con bastante vida. Hemos encontrado algunas morenas, un cabracho, un nudibranquio, entre muchas otras cosas... A la salida, ha habido un aumento de la corriente, con oscilaciones de casi dos metros. Una imagen:
Amagada dins els forats, vigiles tot el que passa.

La colección entera: Cap d'en Font 11 - 11 - 07

10/11/07

09 - 11 - 07 Llosa de ses Salines

Aquí esteim una altra vegada!
Degut a nes ventet que ha fet, hem decidit anar cap al sur. El nord segurament devia estar impracticable. Hem anat a n'es Cap d'en Font. I hem fet una immersió que no havia fet mai. Envers d'anar cap a ses coves, hem sortit cap a s'arenal que hi ha davant l'entrada, per veure si començavem a trobar mantes. Jo vaig trobar una rajada, i només li vaig poder fotografiar un ull, s'altre li havien arrebassat. Qui? Un altre peix? Un pescador amb un fusell? No ho se. Aquí teniu una foto de s'ull que li queda.

Aquí estamos otra vez!
Debido al viento que ha hecho, decidimos ir al sur. EL norte seguramente debía estar impracticable. Hemos ido al Cap d'en Font. Hemos hecho una inmersión que no había hecho nunca. En lugar de ir hacia las cuevas, hemos salido al arenal que hay enfrente de la entrada, para ver si ya se encontraban mantas. Yo encontré una raya, i solamente le pude fotografiar un ojo, el otro se lo habían arrancado. ¿Quién? ¿Otro pez? ¿Un pesacdor con su fusil? No lo se. Aquí está la foto de su ojo.
Amb l'ull vigilant dels perills que t'envolten.

La colección entera: Llosa de ses salines 09 - 11 - 07

7/10/07

Punta d'en Siulet 05 i 06 - 10 - 07

Hola a tothom!!!
Aquesta vegada posaré dues immersions juntes, ja que sa de divendres (05) ses fotos van durar uns 10 min, només vaig poder fer 18 fotos. Es van acabar ses piles. I dissabte hi vaig tornar, a n'es mateix lloc. Sa immersió de divendres, a part de no poder fer fotos, vaig fer es meu record de temps devall s'aigua (81 min), però dissabte amb ses piles de sa càmara ben carregades, hi vaig estar 90 min!! Ses fotos, crec que bastant bé, no me puc queixar. A sa immersió de dissabte, vaig trobar sa meva segona vaqueta suïssa. Avui vos deix dues fotos, una de divendres i s'altra de dissabte. Que les disfruteu!!!

Hola a todos!!!
Esta vez pondré dos inmersiones juntas, ya que el viernes (05) las fotos duraron 10 min., solamente pude hacer 18 fotos. Se acabaron las pilas. El sábado volví al mismo sitio. La inmersión del viernes, a parte de no poder hacer fotos, hice mi record de tiempo en inmersión (81min), pero el sábado con las baterias de la cámara cargadas, estuve 90 min!!! Las fotos, creo que bastante bien, no me puedo quejar. En la inmersión del sábado encontré mi segunda vaquita suiza. Hoy os dejo dos fotos, una del viernes y la otra del sábado. Que las disfruteis!!!Guardià de forats i racons, sense por espantes els intrusos.Com una pedra quedes aturat sense importar el que tens als costats.


La colección entera del viernes: Punta d'en Siulet 05 - 10 - 07

La colección entera del sábado: Punta d'en Siulet 06 - 10 - 07


4/10/07

Formatge Suís 28 - 09 - 07

Avui hem tornat a fer sa immersió d'es Formatge Suís. Al sud (on voliem anar incialment) hi havia un poc de mala mar per entrar i sortir des de costa. Així que hem decidit quedar al Nord, encara que hi havia un poc de mar de fons, va ser (com sempre) una immersió molt interessant. Vam trobar molta vida. Quasi no vaig entrar a dins sa cova, vaig preferir més fer sa volta a sa roca, i així aprofitar per poder fer més fotos (encara no tenc flash extern). Aquí vos en deix una:

Hoy hemos vuelto a hacer la inmersión del Queso Suizo. En el sur (donde queríamos ir inicialmente) no hacía muy buen tiempo para entrar y salir del agua desde la costa. Así que hemos decidido quedarnos en el Norte, aunque también había un poco de mar de fondo, fue (como siempre) una inmersión muy interesante. Encontramos mucha vida. Casi no entré dentro de la cueva, ya que preferí rodear la roca, y así aprovechar para poder hacer más fotos (aún no tengo flash externo. Aquí os dejo una:
En grup us desplaçau sempre enfora del visitant.


La colección entera: Formatge Suís 28 - 09 - 07

16/9/07

Prova de's GALILEO SOL 15 - 09 - 07

Divendres mos vàrem trobar una trentena de bussejadors de tota Menorca a sa botiga Blue Sea Sub a Alaior, ja que venia es representant d'una marca d'articles de submarinisme (SCUBAPRO - UWATEC) a presentar-mos es nou ordenador de sa marca UWATEC, es GALILEO SOL i ses aletes TWIN JET MAX. Ens va fer una explicació de tot el que ens pot oferir es Galileo, mescla de gasos, brújula digital, pulsacions des cor,...

Després vam passar a fer una picadeta i canvi d'impressions entre els assistents.

Dissabte varem quedar a n'es centre de busseig Diving Center Fornells a les 9:00 per preparar tot per fer una inmersió per provar s'ordenador, i ses aletes. Vam intentar anar fins a n'es Cap de Cavalleria, però es mal temps no ens va deixar sortir de sa bocana, i varem quedar a redosa, a sa part dreta de sa sortida. Una immersió de 48 min. amb una profundidat màxima de 27m. En aquesta immersió varem poder veure 3 grans àncores, a part de la vida que hi havia.

Després, a les 12 i a les 15:30 hi va haver 2 immesrions més, ja que ens haviem dividit en grups per així tots els interessats poder provar el material que ens deixaven. El migdia, hi va haver un petit dinar, que ens va convidar s'organitzador, en Nando, de sa botiga Blue Sea Sub.

En aquesta ocasió, no vaig endur-me sa càmara, ja que volia estar més pendent de ses coses de s'ordenador que de fer fotos, però vos deix 3 fotos de divendres a n'ets ordenadors i ses aletes:El viernes nos encontramos una treintena de buzos de toda Menorca en la tienda Blue Sea Sub en Alaior, ya que venía el representante de una marca de artículos de submarinismo (SCUBAPRO - UWATEC) para presentarnos su nuevo ordenador, el GALILEO SOL y sus aletas TWIN JET MAX. Nos hizo una explicación de todo lo que nos puede ofrecer el Galileo, mezcla de gases, brújula digital, pulsaciones del corazón...

Después pasamos a hacer una picada y cambio de impresiones entre los asistentes.

El sábado quedamos en el centro de buceo Diving Center Fornells a las 9:00 para preparar todo y hacer una inmersión para probar el ordenador, y las aletas. Intentamos ir hasta el Cap de Cavalleria, pero el mal tiempo no nos dejó salir de la bocana de Fornells, y quedamos a protección, en la parte derecha de la salida. Fue una inmersión de 48 min. con una profundidad máxima de 27 m. En esta inmersión pudimos ver 3 grandes anclas, aparte de la vida que había.

Después, a las 12 y a las 15:30 hubo 2 inmersiones más, ya que nos habíamos dividido en grupos para que todos los interesados pudiésemos probar el material que nos dejaban. El mediodía, hubo una pequeña comida, a la cual nos invitó el organizador, Nando, de la tienda Blue Sea Sub.

En esta ocasión, no me llevé la cámara, ya que quería estar más pendiente de las cosas de ese ordenador que de hacer fotos, pero os dejo 3 fotos del viernes a los ordenadores y sus aletas:

Els ordenadors que ens van deixar:
Detall d'un ordenador:

Ses aletes:


Una barca abans de sortir:

15/9/07

Rocas Marinas - Cala Mort 10 - 09 - 07

Aquesta inmersió comença a defora de Cala Mort, on hi ha un petit conjunt de cases ("urbanització"?) que es diuen Rocas Marinas, i s'avança fins arribar a l'entrada (en aquest cas sortida) de Cala Mort. Crec que ha de ser una immersió que ha d'estar bé, i dic crec per que nosaltres ens vam trobar amb una bona mar de fondo, i va ser un poc forta, i crec que açò no mus va permetre de disfrutar del tot (de tot lo que podria ser) de s'immersió. Però així i tot, vaig aconseguir fer alguna foto. Sa foto:

Esta inmersión empieza fuera de Cala Mort, donde hay un par de casas (¿"urbanización"?) con el nombre de Rocas Marinas, y se avanza hasta llegar a la entrada (salida en este caso) de Cala Mort. Creo que tiene que ser una inmersión que tiene que estar bien, y digo creo porque nos encotramos con mar de fondo, y fué una inmersión un poco durilla, y creo que esto no nos permitió disfrutar de todo lo que podría ser la inmersión. Pero aún así, conseguí hacer alguna foto. La foto:
Ràpidament nades cap al forat quan notes una respiració estranya.


La colección entera: Punta de na Guals 08 - 09 - 07

Punta na Gual (Cala Galdana) 08 - 09 - 07

Aquesta vegada m'he estrenat per sa part més sur de Menorca. Ha estat sa primera vegada que no vaig a un dels extrems de Menorca (Ciutadella - Cap d'en Font). Ha estat una immersió senzilla, on no s'ha passat dels 12m per limitació de l'acompanyant (Open Water Junior), però molt satisfactòria. M'havien rallat molt malament del sur de Menorca (no hi ha peix, m'havien dit sempre), i tal vegada per açó sempre m'havia resistit un poc a anar-hi. Vaig trobar bastants cap-rojos i escorpores, una morena, vaques, serrans, salpes, morets,... I sa segona llebre de mar. N'hi podria haver més (és el que té la pesca), potser si, però tampoc era tan escas com me pensava. Sa foto:


Esta vez me he estrenado por la parte más al sur de Menorca. Ha sido la primera vez que no he ido a uno de los extremos de Menorca (Ciudadela - Cap d'en Font). Ha sido una inmersión sencilla, donde no hemos pasado de los 12m por la limitación de mi acompañante (Open Water Junior), pero muy satisfactoria. Me habían hablado muy mal del sur de Menorca (no hay pescado, me habían dicho siempre), y tal vez por eso siempre me había resistido un poco a ir. Encontré bastantes cabrachos y rascacios, una morena, serranos, cabrillas,salpas, castañuelas,... Y la segunda liebre de mar. Podría haber más (la pesca es lo que tiene), a lo mejor si, pero tampoco era tan escaso como creía. La foto:


Espantada esperes el pas dels extranys, intentant passar desapercebuda.

La colección entera: Punta de na Guals 08 - 09 - 07

2/9/07

Cap de Fornells 28 - 08 - 07

Aprofitant ja els darrers dies de vacances, i que disposavem de barca per anar per Fornells, amb na Maria vam anar a fer una immersió just devora sa bocana de Fornells.
Va ser una immersrió interessant, ja que era un lloc desconegut dins la Reserva Marina del Nord de Menorca. Hi havia molts d'anfosos petits que rodaven. Just entrar (6m) vàrem trobar una morena. Hi havia vaques (serranus scriba) que rodaven per tot. Va ser una immersió, que a pesar de molts contratemps, vàrem disfrutar molt tots dos. Com anècdota, dir que quan vam sortir de l'aigua, va venir el guarda de sa Reserva, a demanar es papers (autorització).


Aprovechando ya los últimos días de vacaciones, y que disponíamos de barca para ir por la parte de Fornells, con Maria hicimos una inmersión justo al lado de la bocana de Fornells. Fué una inmersión interesante, ya que era un sitio desconocido dentro de la Reserva Marina del Norte de Menorca. Había muchos meros pequeños que deambulaban por todos lados. Al entrar (6m) encontramos una morena. Había serranos (serranus scriba)nadando por todos lados. Fue una inmersión, que a pesar de muchos contratiempos, disfrutamos mucho los dos. Como anécdota, decir que al salir del agua, vino el guarda de la Reserva, para pedirnos los papeles (autorización).Amb grup veniu a rebre tots els nous visitants, donant la benvinguda a uns estranys.

La colección entera: Cap de Fornells 28 - 08 - 07

Olla de s'Illa Gran (Addaia) 27 - 08 - 07

Després d'un parell de setmanes aturat per diversos motius (entre ells es temps i Sant Bartomeu)avui he tornat a baixar. He anat amb un centre de busseig, acompanyant a un instructor amic meu durant unes de les immersions de un curs. Vull destacar haver tornat a veure la gorgònia blanca, ja que feia bastantes (moltes) immresions que no en veia. Una inmersió tranquila, amb un bon dia. La foto a destacar:

Después de unas semanas parado por diversos motivos (entre ellos el tiempo, y las fiestas patronales de Sant Bartomeu) hoy he vuelto a bajar. He ido con un centro de buceo, acompañando a un amigo instructor en una de las inmersiones de un curso. Quiero destacar el volver a ver la gorgonia blanca, ya que hacía bastantes (muchas) inmersiones que no encontraba. Ha sido una inmersión tranquila, con un buen día. La foto a destacar:


Amb desconfiança i curiositat mires l'invasor, desitjant que passi de llarg.

La colección entera: Olla de s'Illa Gran (Addaia) 27 - 08 - 07

10/8/07

Moonpool 09 - 08 - 07

Hola a tothom!!

Avui he tornat a repetir a Moonpool. Tenia previst anar per Fornells, però sa tramuntana que mus regala eolo, impedeix bastant ses immersions per aquella banda de Menorca. Ha estat bàsicament una inmersió per cercar nudibranquis, i fer colque foto de cara. Avui en pos una on se li veu s'ull. També pos una prova a partir d'una imatge.


Hola a todos!!

Hoy he vuelto a repetir en Moonpool. Tenía previsto ir a Fornells, pero la tramuntana que nos regala eolo, impide bastante las inmersiones por ese lado de Menorca. Ha sido básicamente una inmersión para buscar nudibranquios, y hacerles alguna foto de cara. Hoy pongo una foto donde se le ve un ojo. También pongo una prueba a partir de una imagen.

Com una ombra en silenci et vas desplaçant
sense voler alterar el nou món que t'envolta.


La colección entera: Moonpool 09 - 08 - 07
3/8/07

Nudibranquios en Moonpol (Cap d'en Font) 03 - 08 - 07

Hola a tothom!!

Divendres va tocar immersió una altra vegada. Degut al mal temps del Nord, vam anar fins a Cap d'en Font, on a part dels típics peixos, també vam trobar nudibranquis. La gran majoria de fotos van ser a n'aquests animalets. Una mostra:Hola a todos!!

El viernes tocó inmersión otra vez. Debido al mal tiempo en el Norte, nos fuimos hasta Cap d'en Font, donde aparte de los típicos peces, también encontramos nudibranquios. La gran mayoría de fotos fueron a estos animalitos. Una muestra:


Com un habitant silenciós de rama en rama et desplaces
impassible veus com tot passa.

La colección entera: Moonpool 03 - 08 - 07

28/7/07

Formatge Suís 27 - 07 07

Ahir capvespre vaig tornar a fer una immersió. Anava acompanyat de s'al·lota, i d'un fill de cosí. Quan vam arribar a n'es centre, vam xerrar d'on anar, i directes cap a s'aigua, que fa calor.

Allà, vam fer dos grups (involuntaris). Un primer grup que era de s'instructor i 2 clients, i s'altre de noltros 3. A jo me va tocar fer de "guia", i per lo tant deixar de dedicar-me a fer tantes fotos.
En una immersió normal solec fer unes 100 fotos, ahir, una quarantena només, encara que crec que ses poques que vaig fer, van quedar majoritàriament bé.

Weno, aquí vos deix sa que més m'agrada a jo (que difícil és açò de triar).

Salutacions!!


Ayer por la tarde volví a hacer otra inmersión. Iba acompañado de mi novia, y de un primo segundo. Cuando llegamos al centro, hablamos de donde ir, y directos al agua, que hacia calor.

Allí hicimos dos grupos (involuntarios). Un primer grupo era el del instructor y 2 clientes, y el otro de nosotros 3. A mí me tocó hacer de "guia", y por lo tanto dejar de hacer fotos. En una inmersión normal suelo hacer unas 100 fotos, ayer, unas 40 solamente, aunque creo que las pocas que hice, quedaron mayoritariamente bien.

Bueno, aquí os dejo la que más me gusta a mi (que difícil es esto de escoger)

Saludos!!!Com un ésser de l'espai dins un forat esperes,
no t'alteres ni t'espantes de quantes coses passen.


Link a la colección entera: Formatge Suís 27 - 07 - 07

27/7/07

Estreno

Bones a tothom!!!

Aqui comença una nova aventura. Intentaré penjar sa foto més representativa de cada inmersió. Per si voleu veure sa col·lecció sencera, podeu mirar a:Salutacions!!!

Hola a todos!!!

Aquí empieza una nueva aventura. Intentaré poner la foto más representativa de cada inmersión. Por si quereis ver la colección entera, podeis mirar:Saludos!!!

Hello to everybody!!

I begin a new adventure. I will try to put the photo most representative of each immersion. In case you want to see the whole collection, you can visit:Greetings!!!

Josep