15/9/07

Punta na Gual (Cala Galdana) 08 - 09 - 07

Aquesta vegada m'he estrenat per sa part més sur de Menorca. Ha estat sa primera vegada que no vaig a un dels extrems de Menorca (Ciutadella - Cap d'en Font). Ha estat una immersió senzilla, on no s'ha passat dels 12m per limitació de l'acompanyant (Open Water Junior), però molt satisfactòria. M'havien rallat molt malament del sur de Menorca (no hi ha peix, m'havien dit sempre), i tal vegada per açó sempre m'havia resistit un poc a anar-hi. Vaig trobar bastants cap-rojos i escorpores, una morena, vaques, serrans, salpes, morets,... I sa segona llebre de mar. N'hi podria haver més (és el que té la pesca), potser si, però tampoc era tan escas com me pensava. Sa foto:


Esta vez me he estrenado por la parte más al sur de Menorca. Ha sido la primera vez que no he ido a uno de los extremos de Menorca (Ciudadela - Cap d'en Font). Ha sido una inmersión sencilla, donde no hemos pasado de los 12m por la limitación de mi acompañante (Open Water Junior), pero muy satisfactoria. Me habían hablado muy mal del sur de Menorca (no hay pescado, me habían dicho siempre), y tal vez por eso siempre me había resistido un poco a ir. Encontré bastantes cabrachos y rascacios, una morena, serranos, cabrillas,salpas, castañuelas,... Y la segunda liebre de mar. Podría haber más (la pesca es lo que tiene), a lo mejor si, pero tampoco era tan escaso como creía. La foto:


Espantada esperes el pas dels extranys, intentant passar desapercebuda.

La colección entera: Punta de na Guals 08 - 09 - 07

No hay comentarios: