19/3/15

Akitsushima, Coron 06 - 03 - 15

Xerrar de Coron és xerrar de derelictes. Concretament dels 10 derelictes japonesos enfonsats durant la segona guerra mundial. La gran majoria eren vaixells mercants, per abastir a altres vaixells, excepte un: l'Akitsushima. L'Akitsushima era un porta hidroavions. I aquest és el primer que vam bussejar. Es troba en una profunditat màxima de 36m. 

Hablar de Coron es hablar de pecios. Concretamente de los 10 pecios japoneses hundidos durante la segunda guerra mundial. La gran mayoría eran barcos mercantes, para abastacer a otros barcos, excepto uno: el Akitsushima. El Akitsushima era un portahidroaviones. Y este es el primero que buceamos. Se encuentra en una profundidad máxima de 36m.

(Imatge extreta de http://www.modelshipgallery.com Hi ha moltes més fotografies de la maqueta)

Nosaltres vam anar a 35m, sortint del derelicte seguint la gran grua que emprava per posar els hidroavions a la mar. Després ens vam endinsar dins les seves bodegues. Vam entrar per una gran obertura que té en el lloc on hi va l'hidroavió i vam sortir per un altre forat produit per les explosions. 

Bussejar entre vaixells, i més concretament entre vaixells que formen part de la història, me fa sentir interès per la seva història, pel que va passar i per què. Si va ser un enfonsament fortuit o provocat; si hi va haver víctimes;... no és només disfrutar de la immersió, es conèixer més on me summergesc.

La visibilitat en aquest lloc és escasa i fa dificil fotografiar grans superfícies del derelicte. Vaig fotografiar uns canons que encara tenen un projectil a damunt, i part de l'estructura de la grua. També els forats provocats per les explosions. 


Nosotros bajamos hasta los 35m, saliendo del pecio, siguiendo la grua que utilizaban para poner el hidroavión al agua. Después entramos en sus bodegas. Entramos por una gran apertura en el lugar donde iba colocado el hidroavión y salimos por otro agujero producido por las explosiones.

Bucear entre barcos y más concretamente entre barcos que forman parte de la história, me hace sentirespecial interés por su história, por lo que pasó y por qué.Si fue un hundimiento fortuito o intencionado; si hubo víctimas;... No es solo disfrutar de la inmersión, es conocer mejor donde me sumerjo.

La visibilidad en este lugar es escasa i hace dificil fotografiar grandes superficies del pecio. Yo fotografié unos cañones que tienen aún un proyectil encima, y parte de la estructura de la grua. También los agujeros provocados por las explosiones. Esper que us agradin!


Enllaç a la col·lecció sencera: Akitsushima, Coron 06 - 03 - 2015

No hay comentarios: