22/10/12

Formatge Suís 28 - 08 - 12

Finalitzant ja s'estiu i una altra vegada a Menorca (juliol i part de s'agost no vaig ser a s'illa) vaig retornar amb ses immersions i sa fotografia submarina. En aquesta ocasió, i per no perdre sa costum, vaig anar a Cala Morts, a fer sa immersió des Formatge Suís. Com que no hi havia molta vida per defora de sa cova, vaig començar a fer fotos de s'interior. És una fotografia que m'ha quedat pendent, i que vull preparar per fer més endavant. Aquí us deix una mostra d'aquestes fotos interiors i l'enllaç a la resta de fotografies.

Finalizando ya el verano y otra vez en Menorca (julio y parte del agosto no estuve en la isla) retomé las inmersiones y la fotografía submarina. Esta vez, y para no perder la costumbre, fui a Cala Morts, para hacer la inmersión del Queso Suizo. Como no había mucha vida fuera de la cueva, empecé a fotografiar el interior. Es una fotografia que me queda pendiente y que quiero preparar para hacer más adelante. Aquí os dejo una muestra del interior y un enlace al resto de fotografías.

Esper que us agradin!!


Sa col·lecció: Formatge Suís 28-08-12

No hay comentarios: