24/6/08

Actualitzacions

Weno, des de sa darrera vegada que vaig posar una immersió ha passat ja molt de temps... He estrenat càmara i carcassa (amb flash extern); he fet una exposició (açò si que ho vaig posar); he assistit a sa primera concentració de bussejadors de Menorca (vaig posar es cartell que ho anunciava); he baixat per primera vegada a nes Malakoff i a s'Ocean Diver; he participat a unes Jornades d'Aqualung a Fornells;...

Anirem per parts:

Primer s'estreno de sa nova càmara i carcassa. Açò des reflex és una passada, no hi ha retard a n'es dispar, es flash extern ajuda molt a il·luminar bé ses fotos (però que difícil que és de colocar)... Un bon entreteniment. Una mostra de sa primera immersió amb sa nova càmara:

Weno, desde la última vez que escribí algo de una inmersión ha pasado ya mucho tiempo... He estrenado cámara i carcasa (con un flash externo); he hecho una exposición (esto si que lo anuncié); he asistido a la primera concentración de buceadores de Menorca (también puse el cartel que lo anunciaba); he bajado por primera vez al malakoff y al Ocean Diver; he participado a unas jornadas de Aqualung en Fornells...

Por partes:

Primero el estreno de la nueva cámara y carcasa. Esto de la reflex es una pasada, no hay retardo de disparo, el flash externo ayuda a iluminar bien las fotos (pero es muy difícil de colocar)... Un buen entretenimiento. Una muestra de la primera inmersión con la nueva cámara:La colección entera: Formatge Suís 25 - 04 - 08

No hay comentarios: